วิทยุชุมชนคนบางเขน : สารพันปัญญา..สาธิตเกษตร
ผู้ดำเนินรายการ :รศ.เสาวลักษณ์ ภัทรจิตนันท์
เรื่อง : ภาษาไทยมีดีอย่างไร